Komponistkollektivets Komposisjonskonkurranse KK-KK

piano-1655558_1920

Bakgrunn for prosjektet

Komponistkollektivet vokser fort, med stadig flere medlemmer fra hele landet, noe vi gleder oss over. Også aktiviteten i kollektivet har vokst på dette året, med faste arrangementer som Komponistkaffé hver onsdag på kafé Chaos i Bergen, og andre arrangementer som for eksempel konserten For Pianoet som ble gjennomført på Bergen offentlig bibliotek.  Dette er flotte tiltak som vi er veldig stolt over, og som vi håper å få utvikle videre, med flere møter og konserter, gjerne workshops etter hvert og så videre.

Likevel er det et problem med slike arrangementer, og det er beliggenhet. For med medlemmer spredt over hele landet klarer vi ikke engasjere hele kollektivet med arrangementer som skjer i Bergen by. Dette er forhåpentligvis bare et av mange flotte arrangement alle skal ha mulighet til å delta på!

 

Presentasjon og gjennomføring

Nå i april kjører vi første runde av Komposisjonskonkurransen i regi av Komponistkollektivet. Altså, Komponistkollektivets Komposisjonsonkurranse, KK-KK. Det går ut på at en amatørjury satt sammen av tre medlemmer fra kollektivet går sammen og skaper en kort oppgave, som hvem som helst fra kollektivet, uavhengig av erfaringer og annet kan sende inn et egenkomponert stykke som svar på. Juryen vil videre velge det stykket de likte best, ut av premisser som blir publisert med hver enkel oppgave. Foruten heder og ære vil premien være å få stykket sitt  realisert og spilt inn.

Fokuset med KK-KK skal være å skape engasjement og aktivitet i kollektivet, ikke å skape konkurranse og å så splid. Juryen vil gjerne ha varierende erfaring, oppgavene vil være korte og med tydelig tema, og selve ”vurderingen” av stykkene som blir sendt inn skal ha fokus på komponistens tolkning av oppgaven, ikke en streng og akademisk tilnærming hvor juryen plukker notene fra hverandre.

 

Fremtidige runder og behov for juryer og musikere

Hvis dette slår an, og det håper og tror vi, vil det komme flere runder senere. I den anledning vil vi trenge nye juryer og musikere. Dersom det kunne friste å være med på, ta gjerne kontakt med Martin Wulff eller Thomas Djønne på facebook eller mail. Besetningene for stykkene vil til en hvis grad bli styrt av hvilke musikere vi har til disposisjon, så det er bare å melde seg!

Oppgavene vil bli publisert i Facebookgruppen til kollektivets medlemmer.

Vi håper at så mange som mulig vil ha anledning og lyst til å delta!

 

-Martin og Thomas